Книги
Ivanka Ivanova Pietrek

«Перли от българския фолклор» “Perli ot balgarskija folklor”

BG 55 непубликувани авторски песни на певицата, създадени по образци на автентични народни песни от Пазарджишко, с ноти и текст, класифицирани по вид и с обяснения на чуждиците, непознатите и диалектни думи.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—
D 55 nicht veröffentlichte Autorenlieder der Sängerin, geschaffen auf Grundlage authentischer Volkslieder aus der Region Pazardshik incl. Noten und Texte, klassifiziert nach ihrer Art und mit Erklärungen der Fremdwörter, unbekannte Wörter und Dialekte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—
E 55 unpublished аuthor songs of the singer based on authentic folk songs from Pazardzhik, with music and lyrics classified by type and explanations of foreign words, unfamiliar words and dialect.
111 печатни страници
Притежател на авторското право
Bookwire
Оригинална публикация
2017
Година на публикуване
2017
Издател
epubli
Вече чели ли сте я? Какво мислите за нея?
👍👎
fb2epub
Плъзнете и пуснете файловете си (не повече от 5 наведнъж)