Книги
Ivanka Ivanova Pietrek

Билки, биля ми, живоразделни ./Bilki, bilja mi shivorasdelni

Една песен с ноти и текст и една фолклорна балада за битово патриархалнo семейни отношения.
Една много интересна история за отношенията между свекърва и снаха. Класическият пример, който е валиден за всички епохи и времена.

E A song with notes and text and a folk ballade about patriarchal relationship in the family.

D Ein Lied mit Noten und Text und eine Volksballade für lebens patriarchalischen Familien Bezihungenn.
10 печатни страници
Притежател на авторското право
Bookwire
Оригинална публикация
2015
Година на публикуване
2015
Издател
epubli
Вече чели ли сте я? Какво мислите за нея?
👍👎
fb2epub
Плъзнете и пуснете файловете си (не повече от 5 наведнъж)