Книги
Ivanka Ivanova Pietrek

Перли от българския фолклор /Perli ot balgarskija folklor

BG 55 непубликувани авторски песни на певицата, създадени по образци на автентични народни песни от Пазарджишко, с ноти и текст, класифицирани по вид и с обяснения на чуждиците, непознатите и диалектните думи.
========================================================================
D 55 unveröffentlichte Autor Lieder der Sängerin erstellt auf Grundlage authentischer Volkslieder aus der Region Pazardshik incl. Noten und Texte von Art und Erklärungen der Fremdwörter, unbekannte Wörter und Dialekt eingestuft.
========================================================================
E 55 unpublished songs of the singer based on authentic folk songs from Pazardzhik, with music and lyrics classified by type and explanations of foreign words, unfamiliar words and dialect.
111 печатни страници
Притежател на авторското право
Bookwire
Оригинална публикация
2014
Година на публикуване
2014
Издател
epubli
Вече чели ли сте я? Какво мислите за нея?
👍👎
fb2epub
Плъзнете и пуснете файловете си (не повече от 5 наведнъж)