Книги
Ivanka Ivanova Pietrek

Песните на Иванка Иванова – втора част /Pesnite na Ivanka Ivanova – wtora `chast

BG 44 песни от репертоара на певицата с ноти и текст класифицирани по вид и с обяснения на чуждиците, непознатите и диалектнитe думи.
Песните са записани в различни радиостанции и компакт дис—
кове.
Някои от тях са с линкове, където можете да чуете оригиналното им звучене

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—
E 44 songs from the repertoire of the singer with notes and lyrics classifi ed type and explanations of foreign words, unfamiliar words and dialect.
The songs are recorded in various radio stations and CDs.
Some of them have links where you can hear their original sound.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—
D 44 Lieder aus dem Repertoire der Sängerin mit Noten und Text, diese sind nach Genres klassifi ziert. Fremdwörter und Dialekte werden hier erklärt. Die Lieder sind Aufgenommen in verschiedenen Radiostationen und CDs.
Еinige von ihnen haben Links, wo Sie ihren Original Sound hören
können.
83 печатни страници
Притежател на авторското право
Bookwire
Оригинална публикация
2013
Година на публикуване
2013
Издател
epubli
Вече чели ли сте я? Какво мислите за нея?
👍👎
fb2epub
Плъзнете и пуснете файловете си (не повече от 5 наведнъж)