Free
Иван Вазов

Пряпорец и гусла

„Пряпорец и гусла“ е първата стихосбирка на Иван Вазов. Издадена е под псевдонима му Пейчин в Румъния през 1876 г. Повечето от стихотворенията в стихосбирката са написани в Сопот, а останалите — в Букурещ. Произведенията са създадени като бунтовнически песни, повечето от които излизат в стихосбирката. За създаването им Вазов се е повлиял от новите революционни идеи и от книжката „Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова“ на Христо Ботев и Стефан Стамболов.
21 печатни страници

Впечатления

Хареса ли Ви книгата?

Влизане или регистриране