Книги
Roberta Graziano

Хранително консултиране. Как да мотивираме хората да променят хранителните си навици

Според Световната здравна организация ”Консултирането е процес, който, чрез диалог и взаимодействие, помага на хората да решават проблемите си и да вземат решения.
PUBLISHER: TEKTIME
32 печатни страници
Оригинална публикация
2017
Година на публикуване
2017
Издател
Tektime
Вече чели ли сте я? Какво мислите за нея?
👍👎

Цитати

  • b6753994045цитирапреди 3 години
    клиента, способен да изслуша, да даде подкрепа и насоки.».
  • b6753994045цитирапреди 3 години
    Според Световната здравна организация "Консултирането е процес, който, чрез диалог и взаимодействие, помага на хората да решават проблемите си и да вземат решения; то включва „клиент“ и „консултант“. Първият има нужда да му се помогне, вторият е безпристрастен експерт, който няма връзка с клиен‍
fb2epub
Плъзнете и пуснете файловете си (не повече от 5 наведнъж)