ru
Книги
Умберто Эко

Роль читателя. Исследования по семиотике текста

Аня Будзинскаясподели впечатлениепреди 3 години
💤Скучнотия!

7/10

b0262325902сподели впечатлениепреди 7 месеца
🎯Струва си