en
Barbara Cameron

Seasons in Paradise

Уведоми ме, когато книгата е добавена
За да прочете тази книга, качете я във формат EPUB или FB2 в Bookmate. Как се качва книга?
Sam Stoltzfus left the Amish community and followed his older brother, David, into the Englisch world, walking away from a chance for love. Sam had clashed with his father, but is there more to his leaving the community than what he says?
Mary Elizabeth, the woman he was starting to love before he left, is determined to find out the reason and bring him back into the fold in time for Christmas.
Тази книга не е налична в момента
300 печатни страници
Оригинална публикация
2016
Година на публикуване
2016
Вече чели ли сте я? Какво мислите за нея?
👍👎
fb2epub
Плъзнете и пуснете файловете си (не повече от 5 наведнъж)