Книги
Юрий Синенко

Методическо ръководство към курса по индиректна хипнотерапия

Ръководството е предназначено за лекари, психолози, психотерапевти и студенти от изброените специалности и които биха желали да прилагат методи, методически средства и инструменти на индиректната хипнотерапия, както:
— подготовка на самия хипнотерапевт;
— среща с пациента и подготовката му за хипнотерапия;
— въведение в транса и задълбочаване;
— прилагане на основни техники на хипнотерапия, за регресия на възрастта и работа с части от личността.

Библиограф. — 27 авт.
© Синенко Ю. А. 2020.
77 печатни страници
Притежател на авторското право
Издательские решения
Оригинална публикация
2020
Година на публикуване
2020
Вече чели ли сте я? Какво мислите за нея?
👍👎
fb2epub
Плъзнете и пуснете файловете си (не повече от 5 наведнъж)