Борислав Стефанов

Преведени книги

Цитати

b2753542020цитирапреди 2 години
Богът на исляма не е различно божество от това, на което се кланят християните или евреите. Аллах е просто арабската дума за Бог. В Арабия през 7 век Пророкът Мохамед призовал своите съграждани в Мека да изоставят популярното езичество и да се обърнат и да почитат единствения Бог на Адам, Ной, Давид, Яков, Йосиф, Авраам, Сара, Агар, Исаак, Моисей и Исус. Мюсюлманите признават и почитат старозаветните пророци и вярват в Исус като могъщ пратеник на същия Бог.
b1794215864цитирапреди 2 години
Авероес казал на ученика си: „Синко, ако скърбиш за състоянието на мюсюлманите, то сълзи колкото моретата не биха били достатъчни. Ако плачеш за книгите, знай, че идеите имат криле и се издигат през вечността, за да достигнат умовете на мислещите хора.

(Авероес/Ибн Рушд, 1126 – 1198)
Dimitrichka Gradevaцитирапреди 2 години
Ако пла‍­чеш за кни‍­ги‍­те, знай, че иде‍­и‍­те имат криле и се из‍­ди‍­гат през веч‍­ност‍­та, за да достиг‍­нат умо‍­ве‍­те на мис‍­ле‍­щи‍­те хора.
fb2epub
Плъзнете и пуснете файловете си (не повече от 5 наведнъж)