Книги
Дика Кара

Къакъа–жужула дурхIнас. ГIямруличила. ГIямрула гIяхдIешуначила, ва дяглIичила

ХIушала гьалаб, халаси мягIна бухIнабуцибси, уркIилизи атIесси, бегIтала дигиличила биштIаси хабар саби. БегIтала дигиличила, хъалибаргла мягIна-хIялличила, узидешличила ва хIял-тIабигIятличила гьарилли бала.
8 печатни страници
Притежател на авторското право
Издательские решения
Оригинална публикация
2021
Година на публикуване
2021
Вече чели ли сте я? Какво мислите за нея?
👍👎
fb2epub
Плъзнете и пуснете файловете си (не повече от 5 наведнъж)