Ivanka Ivanova Pietrek

«Перли от българския фолклор» “Perli ot balgarskija folklor”

Уведоми ме, когато книгата е добавена
За да прочете тази книга, качете я във формат EPUB или FB2 в Bookmate. Как се качва книга?
BG 55 непубликувани авторски песни на певицата, създадени по образци на автентични народни песни от Пазарджишко,с ноти и текст,класифицирани по вид и с обяснения на чуждиците, непознатите и диалектни думи.

D 55 nicht veröffentlichte Autorenlieder der Sängerin, geschaffen auf Grundlage authentischer Volkslieder aus der Region Pazardshik incl. Noten und Texte, klassifiziert nach ihrer Art und mit Erklärungen der Fremdwörter, unbekannte Wörter und Dialekte.
E 55 unpublished аuthor songs of the singer based on authentic folk songs from Pazardzhik, with music and lyrics classified by type and explanations of foreign words, unfamiliar words and dialect.
Тази книга не е налична в момента
100 печатни страници
Оригинална публикация
2014
Година на публикуване
2014
Издател
epubli
Вече чели ли сте я? Какво мислите за нея?
👍👎
fb2epub
Плъзнете и пуснете файловете си (не повече от 5 наведнъж)