Plato Plato

Plato's Republic, Bulgarian edition

Уведоми ме, когато книгата е добавена
За да прочете тази книга, качете я във формат EPUB или FB2 в Bookmate. Как се качва книга?
Докато посещавате Пирея с Glaucon, Polemarchus пита Сократ да се присъедини към него в продължение на един празник. Cephalus, Polemarchus, и Thrasymachus се след всяка попита своите дефиниции за справедливост от Сократ. Cephalus определя справедливостта като даде това, което се дължи. Polemarchus казва справедливост е «изкуството, което дава добра до приятели и зло за враговете». Thrasymachus прокламира «справедливост не е нищо друго, освен в интерес на по-силен». Сократ е преобърнала техните дефиниции и казва, че тя е ваша полза да бъде просто и недостатък да бъде несправедлив. Първата книга завършва в апория, касаещи неговата същност.
Тази книга не е налична в момента
884 печатни страници
Година на публикуване
2017
Вече чели ли сте я? Какво мислите за нея?
👍👎
fb2epub
Плъзнете и пуснете файловете си (не повече от 5 наведнъж)